Lieve mensen, het is een bizarre tijd. Thuis blijven is niet makkelijk, je komt elkaar tegen in stress.

Oude overlevingsstrategieën worden geactiveerd en dat maakt de omgang met elkaar soms best lastig. Je denkt vast wel eens: 'Ik moet hier weg, ik trek het hier niet, ik word gek'. Het zijn hele normale gedachten als je thuis met elkaar ongeveer in quarantaine zit. Tegelijkertijd moet je er niet aan denken je liefste(n) te moeten missen.

Leven met elkaars perspectief

Zo hebben mijn man en ik een andere visie en manier van reageren op wat er gebeurt. Hij kijkt door een roze bril en vindt het moeilijk om te gaan met lastige gevoelens, wil dat het leuk blijft. Ik kijk door een bezorgde bril en vind het leven vieren nu niet gepast. Ik ben bezig met betekenis verlenen, hij met mooie plannen maken. Hij denkt dat alles binnenkort weer als vanouds zal zijn, ik denk dat niks meer hetzelfde zal zijn. We zijn beide eigen ondernemers, hij is een echte bouwer, ik iemand die voor de inhoud zorgt. En we hebben voorlopig nauwelijks inkomen. We lopen tegen elkaar aan, onze overlevingsstrategieën worden geactiveerd en dat maakt dat het extra moeilijk is op een goede manier met elkaar om te gaan. Ik vind hem nu al snel de naïeve egoïst, hij mij de dramatische pessimist.

De toegevoegde waarde van elkaars verschillen

Het is nu de kunst juist ook thuis elkaars waarde te zien en te gebruiken om het beste ervan te maken. Zoals mijn man zijn vermogen altijd te blijven bouwen en gericht te zijn op wat wel kan. Mijn vermogen voor het onder ogen zien van wat lastig en reëel is en te helpen in tijden van zorg en verdriet. Daarin kunnen we juist onze krachten bundelen. Voor elkaar en de wereld om ons heen, startend met de zorg voor onze kinderen en naasten. We zullen de komende tijd via ACTinLiefde tips geven hoe je op gezonde liefdevolle manier met elkaar om kan blijven gaan. Niet omdat wij dat nou zo goed doen, maar juist om te delen in wat wel en niet werkt en te laten weten dat het heel normaal is het nu lastig met elkaar te hebben. Wellicht geeft je dat wat ademruimte en opluchting, want je bent echt niet de enige als je thuis af en toe gek van elkaar wordt. Maar blijf je richten op het zien van de kwaliteiten van je partner en het verenigen van elkaars krachten!

 

actinliefde divider rode draad

Ja, ik meld me graag aan voor de
ACT in Liefde nieuwsbrief

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.